[elementor-template id="90"]
Dodavatelem (prodávajícím) bytových doplňků je obchodní společnost
Jitka Hrazdilová       
se sídlem : Štarnov 124 , Bohuňovice 78314
IČO 43617352
DIČ CZ6852081192
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve Šternberku , MŽV/786/02/TOM.

1. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je osoba, která odešle správně vyplněnou objednávku prostřednictvím elektronického obchodu. Veškeré objednávky jsou v okamžiku odeslání považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s podmínkami prodeje, se způsobem a výší platby, dodací lhůtou, reklamačním řádem, s ustanovením o ochraně osobních údajů a poučením o odstoupení od kupní smlouvyObjednávku může zákazník stornovat do 4 hodin od objednání. Objednávat zboží můžete také písemnou formou na e-mail:studioelin@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 725187656.

Objednávkou učiněnou přes e-shop, e-mailem nebo telefoncky zákazník potvrzuje kupní smlouvu, na kterou se vážou tyto obchodní podmínky a občanský zákoník.

2. PRODÁVAJÍCÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jitka Hrazdilová., se sídlem Štarnov 124. IČO:43617352 , zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Olomouci Živ.Rej. MŽV 786/02/TOM (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.eshop-rychle.cz/bytove-doplnky, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.bytove-doplnky.net (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
*  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
* Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
* Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. KUPNÍ SMLOUVA

*  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a jsou platné v okamžiku učinění objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
* Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci  ČR.
* Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
*  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
*  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
* Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
*  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) .

* Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Hovorné na kontaktní tel. číslo +420 725187656

5. DODACÍ LHŮTY

Zboží skladem odesíláme do 7 pracovních dnů, zboží na objednávku  odesíláme do 25 dnů. Zákazník je vždy o prodlouženém  termínu informován e-mailem. Pokud na zboží spěcháte, je možné napsat písemný dotaz na termín dodání na email: studioelin@seznam.cz.

* Vzhledem k tomu, že se jedná i o zboží zahraničního původu, může nastat situace, že některé produkty nebudou momentálně skladem a dodací lhůta se může protáhnout. V tomto případě Vás budeme o případné prodloužení dodací lhůty (myšleno nedoručení do 25 dnů) informovat telefonicky nebo e-mailem .  Pokud zákazníkovi nevyhovuje delší dodací lhůta, může odstoupit od kupní smlouvy a tuto skutečnost sdělit prodávajícímu v okamžiku, kdy je  kontaktován z důvodu potvrzení závaznosti objednávky.Pokud,je některý druh zboží vyprodán a dodavateli nebyl potvrzen termín opětného dovozu, nemůže tudíž zákazníkovi sdělit přibližnou dodací lhůtu, vyhrazuje si prodávající právo , avšak se sdělením důvodu, objednávku zrušit.

UPOZORNĚNÍ: Skladová dostupnost je u produktů uvedena pouze orientační, vzhledem k tomu, že máme kamennou prodejnu, se může během dne stav změnit. O přesném naskladnění daného zboží informujeme po přijetí objednávky.DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
** Kupující je vždy seznámen s potvrzením objednávky a to e-mailem, který uvedl v objednávce.

1,Stav objednávky „PŘIJATÁ“ – informace odeslána automatem, přijde obratem, je pouze zprávou,že byla objednávka úspěšně odeslána a přijata do systému eshopu.

2,Stav objednávky „změna stavu objednávky“ – tento stav je zasílán po zpracování objednávky, potvrzuje, že je zboží na místním či centrálním skladě a objednávka je připravena k expedici. Součástí potvrzení je také faktura. V papírové podobě zasíláme faktury jen na požádání.

3,Stav objednávky  „ODESLÁNA“ – informuje zákazníka o odeslání a pokud není uvedeno jinak, zásilku může zákazník očekávat do 36 hodin .Tuto informaci  již zasílá přepravní společnost, která zásilku převzala do eshopu a tímto informuje zákazníka, že mu bude zásilka doručena. Tato informace je zasílána emailem a sms.

6. CENY

* Kupní ceny uvedené na těchto stránkách jsou v měně CZK, platné v den přijetí objednávky a při doručení přepravní společností. Ceny na prodejně se tedy můžou  lišit.  
* Prodávající si vyhrazuje právo na změnu  údajů u zboží a to v případě, že je na první pohled znatelné, že se jedná o překlep  (např.uvedení špatné – neúměrné -míry, produktový cenový rozdíl a podobně)V případě přijaté objednávky s chybnými údaji je o skutečnosti zákazník neprodleně informován,.
* V uváděných kupních cenách nejsou zahrnuty náklady na dopravné. Výše přepravného se automaticky zobrazuje v objednávce. Zákazník je tedy s celkovou částkou úhrady za zboží a přepravu informován ještě před odesláním objednávky.

7. DOPRAVA

.* Způsob doručení zboží, systému Z DOMU DO DOMU, zajišťuje přepravní společnost ,In Time kurýr v pracovních dnech běžné pracovní doby od 8-17 hod a to na území ČR. Na Slovensko a do jiných států nezasíláme.
* V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

* Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů na přepravu a uskladnění.
* V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

doprava na adresu do 1500,- Kč ….110,-Kč / nad 1.500,- Kč zdarma

  • způsob doručení Českou poštou – na adresu zákazníka / poštovné 160,- Kč/nebo na adresu pošty./poštovné 160,-Kč/

8. PLATBA

* Způsob platby DOBÍRKOU–  V případě platby  na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.Zboží se platí u přepravní společnosti i české pošty hotově.

* Způsob platby PŘEVODEM PŘEDEM NA ÚČET– Na základě výběru tohoto druhu platby, je zákazníkovi zaslána v elektronické podobě objednávka jako podlkad k provedení platby. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního ( číslo objednávky)symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. PLATBY BANKOVNÍM PŘEVODEM LZE USKUTEČNIT POUZE V RÁMCI ČR.  Doporučuje ověřit nejdříve dotazem, že zboží je skladem.

* Způsob platby  HOTOVĚ– V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je zaslána na emailovou adresu ve chvíli,kdy je zboží připraveno k expozici.

9. REKLAMACE

* Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku)

*  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

* Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Rattanový a proutěný nábytek a dekorace jsou vyráběny ručně z přírodních materiálů, tudíš se mohou skutečné rozměry a barevné provedení od vyobrazení na těchto stránkách drobně, nikoliv však podstatně, lišit. Stejně tak drobné prasklinky jsou přirozeným jevem, nejsou tedy vadami a nepovažují se za důvod k reklamaci.Jako vadu nelze reklamovat změny vzniklé neodborným zásahem či montáží, mechanickým poškozením,nevhodnou údržbou,uskladněním či důsledkem atmosférických a povětrnostních vlivů.Stejně tak nelze reklamovat vlastnosti, pro věc daného druhu obvyklé ( týkající se výrobků ze dřeva, výplety, spoje a zakončení rattanového a proutěného zboží).  Prodávající taktéž nepřebírá odpovědnost“ za škody“ vyplývající z provozu produktů-fukčních vlastností (opotřebení vzniklé užíváním) , stejně tak závad způsobených nešetrným zacházením nebo chybnou manipulací vůči ostatním věcem.

* Prodávající, ve chvíli, kdy předá řádně zabalenou zásilku přepravci, neodpovídá za škody vzniklé při přepravě. Kupující je povinen provést při převzetí od přepravní společnosti zevní kontrolu obalu. V případě poškození obalu přepravou, zboží nepřebírejte! Vyžádejte s doručovatelem sepsání reklamačního protokolu, nové zboží Vám bude obratem zasláno. Doporučujeme, byť by se Vám zdálo , že je obal nějak poškozen, tento stav vyfotit a zásilku před převzetím rozbalit. Pozdější reklamaci u přepravní společnosti nelze nárokovat neboť podpisem stvrzujete, že v čase doručení byla zásilka kompletní a bez známek poškození

Pokud zákazník zjistí při rozbalení, skryté poškození zásilky, je povinnen  bez odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, oznámit tuto skutečnost zasílateli, včetně fotodokumentace poškozené věci.

Pokud tak adresát neučiní ve stanovené lhůtě, může dojít ze strany přepravní společnosti k zamítnutí reklamace , ve smyslu úhrady škody vzniklé při přepravě.

10. ZÁRUČNÍ DOBA

Ke každému dodanému zboží je vystavena faktura, která zároveň slouží jako záruční list. Na zboží se vztahuje s účinností zákona č. 136/2002Sb Občanského zákoníka záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. V případě výměny celého či části zboží, na základě reklamace, začne běžet záruční doba v plné výši (24 měsíců) a to opět od převzetí zásilky.
U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla odstraněna bezplatně. U vad reklamovaných v záruční době, které nelze odstranit, a které brání užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží. Totéž právo má kupující, jde-li o vady odstranitelné avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. stejná vada se vyskytuje i po předchozí opravě).
Kupující je povinnen oznámit oprávněnou reklamaci s přesným popisem závady dodavateli a to písemnou formou na e-mailovou adresu: studioelin@seznam.cz
Následně zákazník doručí na vlastní náklady reklamovaný výrobek na adresu prodejce: Studio Elin, Jívavská 7, Šternberk 78501
Zboží musí být v úplném stavu jako při doručení. Prodejce po vyřízení reklamace zašle na své náklady zboží odběrateli.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

* Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
*  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
*  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
*  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích

* Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
* Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
*  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
*  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
*  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
*  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12. POUČENÍ K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DLE ZÁKONA  367/2000sb

Kupující má právo podle zákona 367/2000sb. na odstoupení od kupní smlouvy, uzavřené za pomoci dálkové komunikace, do 14 dnů od převzetí zboží.

*  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, pokud bylo dodáno včetně příslušenství, návodů, nepoškozené, neopotřebené, nesmí jevit známky používání a, je-li to možné, v původním  originálním obalu s dokladem o koupi:

  • po předchozím písemném vyrozumění na e-mailu: studioelin@seznam.cz , pro rychlejší vyřízení  prosíme o uvedení čísla účtu kam Vám peníze za zboží budou zaslány, v případě , že zákazník vyžaduje zaslání peněz poštovní poukázkou, účtujeme si manipulační poplatek 45,-kč.
  • následném zaslání na adresu: Studio Elin ,Jívavská 7, 78501 Šternberk
  • ve lhůtě patnácti 15 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží je kompletní, není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno
  • v případně nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. Pokud kupující nesjedná nápravu a nedodá zboží v původním stavu, prodávající není povinen akceptovat odstoupení od Kupní smlouvy jako řádné a je oprávněn  zboží vrátit zpět na náklady kupujícího.
  • kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebude tedy dodáno v původním stavu a nebude možno jej vrátit do prodeje za plnohodnotnou cenu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy se prodávající zavazuje  vrátit kupní cenu (zboží+ náklady na dopravu ke kupujícímu, nikoliv náklady přepravného při vrácení zboží od kupujícímu k prodávajícímu) kupujícímu do patnácti 15 dnů, nejdéle však do 30 dnů, od fyzického obdržení zboží .
  • zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku! Vzhledem k tomu, že ji dodavatel nemůže takto zkontrolovat. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět zákazníkovi, přičemž se doba dopravy započítává do 14 denní lhůty na vrácení.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
*  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
* Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
*  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Provozovatel

Jitka Hrazdilová
Štarnov 124 , Bohuňovice 78314
IČO 43617352
DIČ CZ6852081192

Provozovna

Studioelin Jitka Hrazdilová
IČO – 43617352
Jívavská 7 Šternbek 78501